تپ آف 2 راه FTE
تپ آف 2 راه FTE
تپ آف 2 راه TRIAX
تپ آف 2 راه TRIAX
تپ آف 8 راه TRIAX
تپ آف 8 راه TRIAX
تپ آف 2 راه FTE
تپ آف 2 راه FTE

تپ آف

تپ آف نام یک دستگاه در سیستم آنتن مرکزی است که وظیفه تقسیم سیگنال دریافتی از آنتن ، بدون افت سیگنال را بر عهده دارد.

تپ آف دارای یک ورودی اصلی و یک خروجی اصلی با افت کم نسبت ورودی است . دارای چند خروجی فرعی می باشد.

سطح سیگنال آنها نسبت به ورودی اصلی خیلی پایین است . این خروجی های فرعی برای مسیر های انشعابی استفاده میگردند.

این دستگاه معمولا جهت تقسیم خطوط در آنتن مرکزی کاربرد دارد .در ایران کمتر استفاده می شود و همین امر باعث افت سیگنال در واحد ها و عدم دریافت بعضی شبکه ها می شود.

تپ اف در واقع همان اسپلیتر است ولی بدون افت سیگنال و فقط در انتقال یک خط به چند خط مورد استفاده قرار میگیرد.

به این ترتیب که در سیستم آنتن مرکزی اول آنتن بعد   آمپلی فایر ،بعد تپ اف و بعد اسپلیتر نصب می شود.

این دستگاه در انواع یک راه ،2 راه ، 3 راه ،  4 راه و … ساخته می شود.تعداد راه ها نشانگر تعداد خروجی های فرعی آن می باشد.

محصولات مرتبط

کانکتور آنتن مرکزی
کانکتور آنتن مرکزی
اسپلیتر
اسپلیتر
آمپلی فایر
آمپلی فایر