مرکز کنترل Tesla
مرکز کنترل Tesla
مرکز کنترل Ariak
مرکز کنترل Ariak
مرکز کنترل Teletek
مرکز کنترل Teletek

مرکز کنترل

مرکز کنترل ، اصلی ترین قسمت سیستم اعلام حریق است که وظیفه آن ارتباط بین شستی ها است.کنترل پنل ها  قادر به تشخیص و اعلام خطای اتصال کوتاه یا قطعی مدار هستند و همچنین در زمان قطعی برق نیز به دلیل وجود باتری های پشتیبان  امکان حفظ سیستم وجود دارد.

از نظر ظرفیت مرکز کنترل ها  با زون تقسیم بندی میشوند که معمولا به صورت ۲-۴-۸-۱۶-۲۴-۳۲ زون ارائه می گردند. در برخی از آنها میتوان با اضافه کردن کارت های الکترونیکی  تعداد زون ها را زیاد نمود .

پنل مرکزی می بایست در مکانی نصب گردد که به راحتی قابل رویت باشد . مثلا در ورودیها و محل هایی که ماموران آتش نشانی داخل میشوند نصب شوند و باید توسط یک دتکتور دودی حفاظت بشود که ارتفاع نصب آن حدود ۱/۸ الی ۲ متر می باشد و  محل نصب آن از نظر دستکاری افراد غیر مجاز و یا احتمال خرابکاری مورد توجه قرار گیرد . تعداد آشکارسازهای قابل اتصال به هریک از زون ها توسط کارخانه سازنده تعیین می گردد.

نحوه ارتباط دتکتورها در سیستم اعلام حریق با مرکز کنترل  به این صورت است  که در زمان بروز آتش سوزی ؛ تحریک دتکتور با فشار دادن شستی اعلام حریق موجب ایجاد یک اتصال  در مدار می گردد و جریان مدار افزایش پیدا می کند در نتیجه مرکز کنترل اعلام حریق میکند . مرکز کنترل از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق رله های مربوطه را وصل کرده و  آژیرها و چراغ های اعلام خطر را به کار می اندازد .

محصولات مرتبط

تلفن کننده Tesla
تلفن کننده Tesla
آژیر فلاشر
آژیر فلاشر
دتکتورحرارتی ترکیبی
دتکتورحرارتی ترکیبی