اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق یکی از محصولات ارائه شده توسط سما الکترونیک است .از آنجا که دقایق اولیه شروع حریق دارای اهمیت زیاد و حیاتی می باشد،از طرفی عوامل ایجاد آتش سوزی  بسیار متنوع بوده و همچنین در تمامی ساعات شبانه روز امکان بروز آن میرود،لذا امروزه سیستم هایی ایجاد گردیده است که میتواند در لحظات اولیه آتش سوزی ، آن را شناسایی کرده و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و از آن طریق بلافاصله ، توسط آژیر ، به ساکنین اعلام کند و یا به وسیله تلفن به مراکز آتش نشانی خبر دهد. این سیستم  شامل آشکارسازهایی(دودی – حرارتی – گازی)است که برخی نواحی نصب گردیده و به تابلوی مرکزی سیستم  متصل می باشند.

تجهیزات اصلی:

  • دتکتور دود
  • دتکتور حرارتی
  • شستی اعلام
  • آژیر
  • کنترل پنل
  • تلفن کننده
  • چراغ چشمک زن