اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق یکی از محصولات ارائه شده توسط سما الکترونیک است .از آنجا که دقایق اولیه شروع حریق دارای اهمیت زیاد و حیاتی می باشد،از طرفی عوامل ایجاد آتش سوزی  بسیار متنوع بوده و همچنین در تمامی ساعات شبانه روز امکان بروز آن میرود،لذا امروزه سیستم هایی ایجاد گردیده است که میتواند در لحظات اولیه آتش سوزی ، آن را شناسایی کرده و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و از آن طریق بلافاصله ، توسط آژیر ، به ساکنین اعلام کند و یا به وسیله تلفن به مراکز آتش نشانی خبر دهد. این سیستم  شامل آشکارسازهایی(دودی – حرارتی – گازی)است که برخی نواحی نصب گردیده و به تابلوی مرکزی سیستم  متصل می باشند.

تجهیزات اصلی:

  • دتکتور دود
  • دتکتور حرارتی
  • شستی اعلام
  • آژیر
  • کنترل پنل
  • تلفن کننده
  • چراغ چشمک زن

تجهیزات

آژیر فلاشر
آژیر فلاشر
مرکز کنترل
مرکز کنترل
دتکتور حرارتی
دتکتور حرارتی
شستی Teletek
شستی Teletek
دتکتور دود
دتکتور دود
تلفن کننده Tesla
تلفن کننده Tesla
کابل نسوز
کابل نسوز