برای دوربین های تحت شبکه از کابل های مخصوص استفاده می شود ، به نام کابل های شبکه معروف هستند .

کابل های شبکه به دسته هایی به نام Cat نامگذاری  می شوند ، تعداد کابل هایی که تاکنون تولید شده اند ۸ دسته است :

cat1 – cat2 – cat3 – cat4 – cat5 – cat6 – cat7 – cat8

از کابلهای Cat1 و Cat2 در سیستم های مخابراتی قدیمی استفاده می شود و در ارتباطات شبکه های امروزی کاربردی ندارد.  از نوع  CAT3 و CAT4 هم در شبکه های کامپیوتری اولیه استفاده می شودکه به دلیل پهنای باند محدود امروزه قابل استفاده نیست .

کابل شبکه

کابل شبکه

در سیستم دوربین های تحت شبکه غالبا از سه نوع CAT5 و CAT6 و CAT7 استفاده می شود . از CAT8هم در پروژه های خاص و آزمایشگاه ها استفاده می شود .

کابل های شبکه از ۸ رشته سیم تشکیل شده است که هر دو رشته از این هشت رشته به هم تابیده شده است و ۴ زوج را تشکیل می دهد.

برای کم کردن تداخل الکترومغناطیس بین این زوج ها خود ۴ زوج نیز به دور هم تابیده می شود .

در کابل های CAT6  از یک تفکیک کننده پلاستیکی برای ثابت نگه داشتن تابیدگی زوج ها استفاده می شود .

دراین کابل ها هر چه در هم تابیدگی زوج ها بیشتر باشد ، میزان تداخل الکترومغناطیس کمتر می شود و در نتیجه افت سیگنال برای انتشلر نیز کاهش میابد و سیگنال مسافت بیشتری را در طول سیم طی خواهد کرد .

محصولات مرتبط

دستگاه NVR
دوربین دام ip
سوئیچ شبکه
سوئیچ شبکه
برای ثبت رای روی ستاره ها کلیک کنید!
[کل: میانگین: ]
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود   دستگاه SM-XV1404 M5