مجموعه سماالکترونیک با به کارگیری افراد زبده و متخصص با هدف ارائه خدمات در زمینه سیستم های الکترونیک-امنیتی هوشمند ساختمان توانسته پروژه های موفقی در سرتاسر کشور عزیزمان اجرا نماید.

خدماتی که مجموعه سماالکترونیک به صورت تخصصی به وسیله کارشناسان ماهر خود انجام می دهد به شرح زیر است :

تلویزیون هتلی
راهبند
دوربین