آمپلی فایر FTE
آمپلی فایر FTE
آمپلی فایر TRIAX
آمپلی فایر TRIAX

آمپلی فایر

آمپلی فایر یک دستگاه تقویت کننده  در سیستم آنتن مرکزی است که سیگنال های دریافتی خود را تقویت می کندو به صورت خروجی در اختیار کاربر قرار میدهد.

کاربرد دستگاه آمپلی فایر در آنتن مرکزی جهت تقویت سیگنال قبل انجام انشعاب است تا زمانی که عمل انشعاب انجام شد ، سیگنال ضعیف شده با سیگنال ورودی در آمپلی فایر یکسان باشد.

فرکانس و تعداد کانال های دریافتی ، میزان تقویت و نوع سیگنال ورودی از ویژگی های مهم در انتخاب نوع آمپلی فایر است که باید به آن توجه نمود.

محصولات مشترک

تپ آف 8 راه TRIAX
تپ آف 8 راه TRIAX
کانکتور آنتن مرکزی
کانکتور آنتن مرکزی
اسپلیتر
اسپلیتر