رک

رک محفظه ای فلزی است که برای نگهداری از تجهیزات مختلف شبکه مثل کابل سوئیچ ،سرور ، UPS و دستگاه DVR در دوربین های مداربسته استفاده می شود .

 

این محصول در دو نوع  دیواری و ایستاده ارائه می شود.

در نوع دیواری  همان گونه که از اسمشان مشخص است روی دیوار نصب می شوند و بیشتر برای شبکه های کوچک مانند دوربین مداربسته  و یا قسمتی از شبکه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

مهمترین ویژگی در انتخاب آن ، ابعادش است.طولش  با توجه به تجهیزاتی که در آن قرار میگیرد انتخاب میشود .رک های موجود در ایران دارای عمق یا طول ۴۵،۴۰،۳۵،۳۲،۳۰ و  ۶۰سانتی متر است.

عرض آن برابر با استاندارد موجود باید ۶۰ سانتی متر باشد.

نوع درب آنها شامل سه نوع تمام شیشه ،شیشه با فریم فلزی و فریم فلزی است.

شرکت سیطره موفقیت امیدان (سما)  مرکز پخش این محصول می باشد و اقدام به فروش رک در کرج ، تهران و کلیه شهرستان ها با قیمتی مناسب نموده است.

این محصول در شرکت سیطره موفقیت امیدان (سما) با ابعاد زیر ارائه می شود

توضیحات درب پشت درب بغل ارتفاع عمق عرض نوع کالا ردیف
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب توری ندارد ندارد ۱۷ ۳۶٫۵ ۴۰ مینی رک ۱
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوری ندارد دارد ۲۵ ۴۰ ۴۰ SM-D2 ۲
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه ندارد ندارد ۲۲ ۳۶٫۵ ۴۰ SM-D2 کلاسیک ۳
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوری ندارد دارد ۲۵ ۵۲ ۴۰ SM-D1 ۴
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوری دارد دارد ۲۵ ۵۲ ۵۴ SM5-D50 ۵
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه دارد دارد ۳۲ ۴۷ ۵۴ SM6-D45 ۶
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه دارد دارد ۳۲ ۵۲ ۵۴ SM6-D50 ۷
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه دارد دارد ۳۲ ۵۲ ۵۴ SM6-D50

کلاسیک

۸
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه دارد دارد ۳۲ ۶۰ ۵۴ SM6-D60 ۹
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوری و شیشه دارد دارد ۳۶٫۵ ۴۷ ۵۴ SM7-D45 ۱۰
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوری دارد دارد ۳۶٫۵ ۶۵ ۵۴ SM7-D60 ۱۱
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه دارد دارد ۴۵ ۴۷ ۵۴ SM9-D45 ۱۲
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه دارد دارد ۴۵ ۶۵ ۵۴ SM9-D60 ۱۳
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشه دارد دارد ۵۹ ۴۷ ۵۴ SM12-D45 ۱۴
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوت دارد دارد ۵۹ ۶۵ ۵۴ SM12-D60 ۱۵