رک

انواع رک

رک

رک محفظه ای فلزی است که برای نگهدازی از تجهیزات مختلف شبکه مثل کابل سوئیچ ،سرور ، UPS و دستگاه DVR در دوربین های مداربسته استفاده می شود .

این محصول در دو نوع  دیواری و ایستاده ارائه می شود.

در نوع دیواری  همان گونه که از اسمشان مشخص است روی دیوار نصب می شوند و بیشتر برای شبکه های کوچک مانند دوربین مداربسته  و یا قسمتی از شبکه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

مهمترین ویژگی در انتخاب آن ، ابعادش است.طولش  با توجه به تجهیزاتی که در آن قرار میگیرد انتخاب میشود .رک های موجود در ایران دارای عمق یا طول 45،40،35،32،30 و  60سانتی متر است.

عرض آن برابر با استاندارد موجود باید 60 سانتی متر باشد.

نوع درب آنها شامل سه نوع تمام شیشه ،شیشه با فریم فلزی و فریم فلزی است.

شرکت سیطره موفقیت امیدان (سما)  مرکز پخش این محصول می باشد و اقدام به فروش رک در کرج ، تهران و کلیه شهرستان ها با قیمتی مناسب نموده است.

این محصول در شرکت سیطره موفقیت امیدان (سما) با ابعاد زیر ارائه می شود

توضیحاتدرب پشتدرب بغلارتفاععمقعرضنوع کالاردیف
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب تورینداردندارد1736.540مینی رک1
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوریندارددارد254040SM-D22
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهنداردندارد2236.540SM-D2 کلاسیک3
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوریندارددارد255240SM-D14
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوریدارددارد255254SM5-D505
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهدارددارد324754SM6-D456
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهدارددارد325254SM6-D507
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهدارددارد325254SM6-D50

کلاسیک

8
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهدارددارد326054SM6-D609
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوری و شیشهدارددارد36.54754SM7-D4510
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتوریدارددارد36.56554SM7-D6011
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهدارددارد454754SM9-D4512
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهدارددارد456554SM9-D6013
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوشیشهدارددارد594754SM12-D4514
رنگ کوره ای مشکی-چرمی-قفل سوئیچی-درب جلوتدارددارد596554SM12-D6015