اسپلیتر Zanuge
اسپلیتر Zanuge
اسپلیتر Triax
اسپلیتر Triax
اسپلیتر FTE
اسپلیتر FTE

اسپلیتر

اسپلیتر یکی از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی است که نقش تقسیم کننده جریان را دارد .و برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جداسازی هر گیرنده کاربرد دارد.

اسپلیتر از انواع تجهیزات انتهایی در سیستم آنتن مرکزی بوده و جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی آنتن  و یا تقسیم سیگنال بین چند مصرف کننده به کار میرود و در صورت استفاده از اسپلیتر در سیستم آنتن مرکزی سیستم با افت سیگنال همراه خواهد بود. در این صورت با نصب اسپلیتر در سیستم مقدار سیگنال ورودی و خروجی متفاوت خواهد بود.

اسپلیترها با توجه به شرایط و موارد استفاده انواع مختلفی مثل 2 راه،3راه،4راه،6راه و … دارند.منظور از اسپیلتر 4راه به این معناست که با یک ورودی به اسپیلتر از آنتن یا آمپلی فایر ، 4 خروجی وجود دارد و می توان به 4 گیرنده سیگنال داد.

استفاده از اسپلیتر ها بسته به محیط ، شرایط کاری و متراژ سیم به کار رفته در سیستم آنتن مرکزی متفاوت است .

محصولات مرتبط

آنتن هوایی
آمپلی فایر
آمپلی فایر
کابل کواکسیال
کابل کواکسیال