فلاشر آریاک
فلاشر آریاک
آژیر فلاشر آریاک
آژیر فلاشر آریاک
آژیر فلاشر Tesla
آژیر فلاشر Tesla
چراغ ریموت Teletek
چراغ ریموت Teletek

آژیر

آژیر،وسیله ای خبری صوتی و از قسمت های هشداردهنده سیستم اعلام حریق می باشد که در هنگام بروز آتش سوزی بعد از فرمان سنسورها به پنل مرکزی ،پنل به آژیر فرمان می دهد و آنها شروع به هشدار می کند.

صدای تمام آژیرها که دریک ساختمان نصب می شود ،باید دارای صدای یکنواخت بوده و از همه جا به صورت یکسان شنیده شود.این قسمت از سیستم اعلام حریق به صورت سقفی و یا دیواری نصب می شود و همراه برخی از آژیرها یک چراغ فلاشر نیز تبعید می شود که در صورت پر سروصدا شدن محیط و شنیده شدن صدای آژیر،چراغ فلاشر افراد را متوجه بروز آتش سوزی نماید.

محصولات مرتبط

دتکتور دود
دتکتور دود
تلفن کننده Ariak
تلفن کننده Ariak