کوپلینگ
کوپلینگ
کوپلینگ آلومنیومی
کوپلینگ آلومنیومی
کوپلینگ برنجی
کوپلینگ برنجی
کوپلینگ آلومنیومی
کوپلینگ آلومنیومی

کوپلینگ

یکی از اتصالات در تجهیزات سیستم اطفاء حریق ، کوپلینگ است که نقش بسیار مهمی در میان تجهیزات اطفا دارد.

کوپلینگ ها یا تبدیل آتش نشانی برای اتصال شیلنگ های آب به یکدیگر و افزایش فاصله انتقال آب از مخزن به محل حریق استفاده می شود .

تبدیل های آتش نشانی   انواع مختلفی دارند و بر اساس نوع نیاز و نوع کاربری انتخاب می شوند.

این قطعات را معمولا بر اساس نوع جنس و سایز  می توان به دسته های مختلف تقسیم کرد:

  • تبدیل آتش نشانی سایز 1 اینچ
  • تبدیل آتش نشانی سایز 1/5 اینچ
  • تبدیل آتش نشانی سایز 2 اینچ
  • تبدیل آتش نشانی سایز 2.5 اینچ
  • تبدیل آتش نشانی سایز 3 و 4 اینچ

این قطعه را بر اساس جنس نیز می توانبه دو دسته آلومنیومی و برنجی نیز تقسیم کرد .

شیلنگ آتش نشانی لاستیکی
شیلنگ آتش نشانی لاستیکی
اسپرینکلر
اسپرینکلر
کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی