دتکتور حرارتی ترکیبی

دتکتورحرارتی ترکیبی

دتکتور حرارتی ترکیبی برای تشخیص آتش سوزی هایی با شعله و گرمای زیاد مناسب است و در مکان هایی استفاده از آن توصیه می شود که در وضعیت نرمال تغییرات دمایی چندانی ندارند و یا به آهستگی این تغییرات صورت می گیرد.

آشکارساز حرارتی ترکیبی با کنترل پنل سیستم اعلام حریق مورد استفاده قرار می گیرد.پس از اتصال به کنترل پنل،LED دستگاه هر ۵ ثانیه چشمک می زند و پس از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه آماده کار می شود.

با وقوع آتش سوزی و افزایش دما ،دتکتور ترکیبی در زمانی کمتر از ۱۶ دقیقه برای دمای ۳ درجه سانتی گراد و کمتر از ۳ دقیقه برای افزایش دمای ۲۰ درجه سانتی گراد عمل میکندو ضمن روشن شدن LED به کنترل پنل فرمان اعلام خطر می دهد.بعد از برطرف شدن آتش سوزی و راه اندازی مجدد دستگاه مرکز کنترل دتکتور به حالت اولیه باز میگردد.

محصولات مرتبط

کابل نسوز
کابل نسوز
شستی
شستی Teletek
برای ثبت رای روی ستاره ها کلیک کنید!
[کل: میانگین: ]
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود   شستی