دتکتور حرارتی ترکیبی

دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی ترکیبی برای تشخیص آتش سوزی هایی با شعله و گرمای زیاد مناسب است و در مکان هایی استفاده از آن توصیه می شود که در وضعیت نرمال تغییرات دمایی چندانی ندارند و یا به آهستگی این تغییرات صورت می گیرد.

آشکارساز حرارتی ترکیبی با کنترل پنل سیستم اعلام حریق مورد استفاده قرار می گیرد.پس از اتصال به کنترل پنل،LED دستگاه هر ۵ ثانیه چشمک می زند و پس از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه آماده کار می شود.

با وقوع آتش سوزی و افزایش دما ،دتکتور ترکیبی در زمانی کمتر از ۱۶ دقیقه برای دمای ۳ درجه سانتی گراد و کمتر از ۳ دقیقه برای افزایش دمای ۲۰ درجه سانتی گراد عمل میکندو ضمن روشن شدن LED به کنترل پنل فرمان اعلام خطر می دهد.بعد از برطرف شدن آتش سوزی و راه اندازی مجدد دستگاه مرکز کنترل دتکتور به حالت اولیه باز میگردد.

محصولات مرتبط

دتکتور گاز
دتکتور گاز
کابل نسوز
کابل نسوز
شستی
شستی
برای ثبت رای روی ستاره ها کلیک کنید!
[کل: میانگین: ]
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود   کابل نسوز