فلاشر FAAC
فلاشر سیماران
فلاشر سیماران

فلاشر

فلاشر یک چراغ چشمک زن است که باز و بسته شدن درب اتوماتیک را اعلام می کند . و مستقیما به برد یا Reciver  متصل است .

اغلب در پارکینگ ها استفاده می شود و نحوه عملکرد آن به این صورت است :

در هنگام باز و بسته شدن درب شروع به چشمک زدن می کند تا دیگران از عملکرد درب آگاه شوند.

محصولات مرتبط

ریموت
ریموت
فتوسل
فتوسل
مدار فرمان FAAC
مدار فرمان FAAC