آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

نصب آنتن مجزا برای هر گیرنده، در ساختمان هایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی در آن وجود دارد باعث بروز  مشکلاتی مانند:

محدود بودن  فضای پشت بام برای نصب تعداد زیادی آنتن،اثر انعکاسی و القایی آنتن ها بر یکدیگر ، هزینه بالای نصب آنتن برای تک تک گیرنده ها و سیم کشی آنتن ها وحجم بالای سیم کشی آنتن ها تا گیرنده خواهد شد.

راهکار پیشنهادی سما الکترونیک  برای حل  این مشکل استفاده  از یک آنتن برای تمام گیرنده ها است  و چون سیگنال اخذ شده توسط این آنتن برای گیرنده ها کافی نخواهد بود لذا از تجهیزاتی برای افزایش مقدار سیگنال و توزیع آن بین گیرنده ها استفاده می کنیم .

این راهکار با استفاده از تجهیزات سیستم های آنتن مرکزی (MATV)(MASTERANTENNA TV) عملی میشود.

تجهیزات ابتدایی تهیه سیگنال(Headend Equipment)
تجهیزات توزیع سیگنال (distribution Equipment)

تجهیزات

مدولاتور
مدولاتور
اسپلیتر
اسپلیتر
آمپلی فایر
آمپلی فایر
پریز
پریز
آنتن هوایی
آنتن هوایی
کانکتور آنتن مرکزی
کانکتور آنتن مرکزی