انواع سنسورهای تشخیص حرکت

سنسورهای تشخیص حرکت یا آشکارسازهای مادون قرمز از مهمترین ارکان سیستم اعلام سرقت به شمار می رود. زیرا این سنسورهای حرکتی هستند که در زمان اکتیو بودن سیستم به محض تشخیص کوچکترین حرکت فرمان آلارم را به دستگاه کنترل پنل ارسال می کند. سنسورهای تشخیص حرکت غالبا از یک یا چند تکنولوژی اختصاصی برای تشخیص…

ضرورت استفاده از سیستم اعلام سرقت

ضرورت استفاده از سیستم اعلام سرقت

یکی از حائز اهمیت ترین اهداف برای مالکان کلیه ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری و… این است که قادر به حفاظت از  دارایی‌ها، افراد و فضای تحت تملک خود  در بالاترین سطوح ایمنی و امنیتی باشند. در بسیاری از موارد، مالکان و سرمایه‌گذاران سالیان متمادی در راستای راه اندازی و رونق یک کسب و…