انواع سنسورهای تشخیص حرکت

سنسورهای تشخیص حرکت یا آشکارسازهای مادون قرمز از مهمترین ارکان سیستم اعلام سرقت به شمار می رود. زیرا این سنسورهای حرکتی هستند که در زمان اکتیو بودن سیستم به محض تشخیص کوچکترین حرکت فرمان آلارم را به دستگاه کنترل پنل ارسال می کند. سنسورهای تشخیص حرکت غالبا از یک یا چند تکنولوژی اختصاصی برای تشخیص…

آلارم کاذب سیستم اعام حریق

آژیر کاذب سیستم اعلام سرقت

آژیر کاذب سیستم اعلام سرقت یا به اصطلاح لاتین False Alarm از موارد بسیار مهم در بحث سیستم های اعلام سرقت است که اغلب افرادی که از این سیستم ها استفاده می کنند با آن مواجه شده اند . گاهی اوقات تکرار بیش از حد آژیر کاذب سیستم  اعلام سرقت باعث ایجاد  استرس در کارفرما…