نصب آنتن مرکزی : آموزش گام به گام [با نقشه]

نصب آنتن مرکزی یکی از مهمترین اقدامات در ساختمان های بلند ، برجها و … است . درباره اهمیت نصب آنتن مرکزی در مقاله آنتن مرکزی چیست ، صحبت کردیم و به لزوم استفاده از آنتن مرکزی در برج ها و آپارتمان ها پی بردیم . در این مقاله با اجزای آنتن مرکزی به صورت…