مدار فرمان

مدار فرمان مدار فرمان قسمت مهم و اصلی در اپراتور درب اتوماتیک بازویی است که عملکرد تمام اجزای سیستم راکنترل می کند و تمام متعلقات جک برقی  به وسیله کابل یا به صورت بی سیم به آن متصل است . هر سیستم جک برقی مرکز کنترل مخصوص به خود را دارد.امکان استفاده از کنترل باکس …

مرکز کنترل

مرکز کنترل Tesla مرکز کنترل Ariak مرکز کنترل Teletek مرکز کنترل مرکز کنترل ، اصلی ترین قسمت سیستم اعلام حریق است که وظیفه آن ارتباط بین سنسور ها و اعلام خطر و خطا  است.کنترل پنل ها  قادر به تشخیص و اعلام خطای اتصال کوتاه یا قطعی مدار هستند و همچنین در زمان قطعی برق نیز به دلیل وجود باتری…