انواع سیستم اعلام سرقت

معرفی انواع سیستم اعلام سرقت

معرفی انواع سیستم اعلام سرقت امروزه ،امنیت یکی از ضروری ترین خواسته های بشر است و جوامع مختلف و شرکت های بزرگ در جهان درصدد فراهم کردن این امنیت برای انسان هستند. استفاده از سیستم اعلام سرقت یک از تلاش های بشر برای رسیدن به امنیت است. دزدگیراماکن یک سیستم برای شناسایی ورود افراد غیر…

باتری اضطراری

باتری اضطراری باتری اضطراری یکی دیگر از ملزومات سیستم اعلام سرقت است .نقش باتری اضطرای پشتیبانی سیستم در هنگام قطع برق است. چناچه سارقی قبل از ورود به محل مورد نظر برق را قطع کند ، باطری اضطراری بلافاصله و بدون قطع شدن فعالیت سیستم  دزدگیر ، آن را روشن نگه  میدارد  تا سیستم بتواند…