تلفن کننده

تلفن کننده در سیستم اعلام سرقت ،تلفن کننده نیز مورد استفاده است . این دستگاه  یا برروی  کنترل پنل قرار دارد یا به صورت دستگاهی مستقل در سیستم اعلام سرقت  وجود دارد این دستگاه شماره گیری را از طریق خط ثابت یا خط موبایل انجام می دهد.معولا  امکان ذخیره چندین شماره تلفن بر روی این دستگاه…

دستگاه آژیر

بلندگوی سیماران بلند گوی GMK بلندگوی GMK آژیر سیماران دستگاه آژیر         دستگاه آژیر در یک سیستم اعلام سرقت ، وظیفه به صدا درآمدن طنگ هشدار سیستم های امنیتی را در هنگام شناسایی فرد مهاجم برعهده دارد. این دستگاه به عبارتی  یک اعلام کننده صوتی است . در یک سیستم پیشرفته دستگاه…

تلفن کننده

تلفن کننده Tesla تلفن کننده Ariak تلفن کننده تلفن کننده دستگاهی الکترونیکی در سیستم اعلام حریق می باشد که هنگام بروز حریق به صورت خودکار با شماره های دخیره شده در آن تماس می گیرد و پس از برقراری تماس،پیغام از پیش تعیین شده را پخش می کند. تلفن کننده ها معمولا قابلیت دخیره سازی…