دوربین دام داهوا

دوربین دام سیماران دوربین دام ۴ مگاپیکسل سیماران دوربین دام داهوا دوربین دام داهوا یکی از دوربین های استفاده شده در سیستم دوربین مدار بسته است که حالت نیم دایره ای داردو به دلیل شکل ظاهری و مقاوت کم در برابر شرایط آب و هوایی سخت ،عموما کاربرد غیر صنعتی دارند. از دوربین های دام…

دوربین دام

دوربین ۲ مگا پیکسلی آنالوگ سیماران دوربین ۲ مگا پیکسلی آنالوگ سیماران دوربین ۲ مگا پیکسلی فول کالرآنالوگ سیماران دوربین ۲ مگا پیکسلی آنالوگ سیماران دوربین ۵ مگا پیکسلی فول کالر آنالوگ سیماران دوربین ۵ مگا پیکسلی آنالوگ سیماران دوربین ۲ مگا پیکسلی آنالوگ داهوا دوربین ۲ مگا پیکسلی آنالوگ داهوا دوربین ۲ مگا پیکسلی…