دستگاه Headend

دستگاه Headend THE-8200HD دستگاه Headend TQM-8000PLUS دستگاه Headend دستگاه Headend از تجهیزات مورد استفاده در سیستم تلویزیون هتلی است که در هتل ها ، بیمارستان ها ، پروژه های بزرگ مسکونی و یا شهرک ها کاربرد دارد. به کمک  دستگاه Headend  می توان کانال های ماهواره ای منتخب را بر روی سیستم آنتن مرکزی انتقال داد…