نصب راه بند

آموزش گام به گام نصب راه بند

آموزش  گام به گام نصب راه بند راه بند ها موانعی هستند که از آنها به منظور کنترل ترافیک ، کنترل اعتراضات خیابانی، سرقت و … استفاده می شود . راهبند ها به سه دسته بوم دار، ستونی و زنجیردار تقسیم می شوند. در ادامه به آموزش گام به گام نصب راهبند می پردازیم. برای…