شستی

شستی Teletek شستی Ariak شستی Tesla شستی شستی یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده سیستم اعلام حریق است. شستی از یک میگرو سوئیچ برای قطع  و  وصل تشکیل شده که در حالت معمول قطع می باشد و در موقع بروز حریق توسط  افراد ، شیشه روی آن شکسته و آژیر به صدا در می آید.…

مرکز کنترل

مرکز کنترل Tesla مرکز کنترل Ariak مرکز کنترل Teletek مرکز کنترل مرکز کنترل ، اصلی ترین قسمت سیستم اعلام حریق است که وظیفه آن ارتباط بین سنسور ها و اعلام خطر و خطا  است.کنترل پنل ها  قادر به تشخیص و اعلام خطای اتصال کوتاه یا قطعی مدار هستند و همچنین در زمان قطعی برق نیز به دلیل وجود باتری…