دتکتور گاز

دتکتور گاز Teletek دتکتور گاز Ariak دتکتور گاز Tesla دتکتور گاز دتکتور گاز یکی از تجهیزات موجود در سیستم اعلام حریق است که وظیفه شناسایی گازهای سمی ،قابل اشتعال و انفجار،گازهای اکسید کننده و تمام گازهای خطرناک را دارد. آشکارساز گاز مجهز به سیستم های اعلام و اخطار بوده و در بعضی از مدلها  از…

دتکتور حرارت

دتکتور حرارتی Ariak دتکتور حرارت Teletek دتکتور حرارتی دتکتور حرارتی یکی از اجزای تشکیل دهنده سیستم اعلام حریق می باشد که وظیفه آن واکنش به افزایش دما است. آشکار ساز های حرارتی معمولا به گذر دما ازمیزانی مشخص (بالای 65 درجه سانتی گراد) حساس می باشند. دتکتور ها با اینکه به افزایش درجه حرارت محیط…