دتکتور دود

دتکتور دود Ariak دتکتور دود Tesla دتکتور دود Teletek دتکتور دود دتکتور دود ابزاری است که برای آشکار سازی دود در سستم های اعلام حریق بکار میرود. برخی از آشکار ساز های دود که غالبا در سیستم های اعلام و اطفا حریق صنعتی ، تجاری یا مکان های پر رفت و آمد مسکونی نصب می…

مرکز کنترل

مرکز کنترل Tesla مرکز کنترل Ariak مرکز کنترل Teletek مرکز کنترل مرکز کنترل ، اصلی ترین قسمت سیستم اعلام حریق است که وظیفه آن ارتباط بین سنسور ها و اعلام خطر و خطا  است.کنترل پنل ها  قادر به تشخیص و اعلام خطای اتصال کوتاه یا قطعی مدار هستند و همچنین در زمان قطعی برق نیز به دلیل وجود باتری…