چراغ نشانگر

چراغ نشانگر آریاک آژیر فلاشر آریاک چراغ نشانگر Teletek آژیر فلاشر Tesla چراغ نشانگر چراغ نشانگر  (Flasher)  یکی از قسمت های تشکیل دهنده سیستم اعلام حریق است . ساختار فلاشر با نور ثابت یا چشمک زن و یا به صورت ثابت یا گردان است و معمولا قرمز رنگ می باشد. فلاشر ها در دو محل…