تپ آف

تپ آف FTE تپ آف TRIAX تپ آف تپ آف نام یک قطعه  در سیستم آنتن مرکزی است که وظیفه تقسیم سیگنال دریافتی از آنتن ، با افت کم سیگنال بر روی خط اصلی و افت  های مختلف تعیین شده برای مصرف کننده را بر عهده دارد. تپ آف دارای یک ورودی اصلی و یک خروجی…

آنتن مرکزی چیست

سیستم آنتن مرکزی چیست

با پیشرفت جوامع بشری و استقبال از آپارتمان نشینی ، هر روز شاهد افزایش تعداد برج ها و ساختمان های سر به فلک کشیده هستم .در شهر های بزرگ مانند تهران تعداد این ساختمان ها به مراتب بیشتر است و مسلما در هر خانه ای گیرنده ای برای دریافت اطلاعات صدا و سیما وجود دارد.…

نصب آنتن مرکزی : آموزش گام به گام [با نقشه]

نصب آنتن مرکزی یکی از مهمترین اقدامات در ساختمان های بلند ، برجها و … است . درباره اهمیت نصب آنتن مرکزی در مقاله آنتن مرکزی چیست ، صحبت کردیم و به لزوم استفاده از آنتن مرکزی در برج ها و آپارتمان ها پی بردیم . در این مقاله با اجزای آنتن مرکزی به صورت…

اسپلیتر

اسپلیتر FTE اسپلیتر TRIAX اسپلیتر اسپلیتر یکی از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی است که نقش تقسیم کننده جریان را دارد .و برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جداسازی هر گیرنده کاربرد دارد. اسپلیتر از انواع تجهیزات انتهایی در سیستم آنتن مرکزی بوده و جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی آنتن  و…