تپ آف

تپ آف 2 راه FTE تپ آف 2 راه TRIAX تپ آف 8 راه TRIAX تپ آف 2 راه FTE تپ آف تپ آف نام یک قطعه  در سیستم آنتن مرکزی است که وظیفه تقسیم سیگنال دریافتی از آنتن ، با افت کم سیگنال بر روی خط اصلی و افت  های مختلف تعیین شده برای…

آنتن مرکزی چیست

آنتن مرکزی چیست (Update)

با پیشرفت جوامع بشری و استقبال از آپارتمان نشینی ، هر روز شاهد افزایش تعداد برج ها و ساختمان های سر به فلک کشیده هستم .در شهر های بزرگ مانند تهران تعداد این ساختمان ها به مراتب بیشتر است و مسلما در هر خانه ای گیرنده ای برای دریافت اطلاعات صدا و سیما وجود دارد.…

آموزش نصب آنتن مرکزی

آموزش گام به گام نصب آنتن مرکزی [با نقشه]

درمقاله آنتن مرکزی به اهمیت نصب آنتن مرکزی در ساختمان ها و برج ها صحبت کردیم و در آن مزایای نصب آنتن مرکزی را شرح دادیم . در این مقاله با اجزای آنتن مرکزی به صورت کامل آشنا شده و در انتها آموزش نصب آنتن مرکزی به وسیله نقشه آن را توضیح می دهیم .…

اسپلیتر

اسپلیتر Zanuge اسپلیتر Triax اسپلیتر FTE اسپلیتر اسپلیتر یکی از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی است که نقش تقسیم کننده جریان را دارد .و برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جداسازی هر گیرنده کاربرد دارد. اسپلیتر از انواع تجهیزات انتهایی در سیستم آنتن مرکزی بوده و جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی…