تپ آف

تپ آف 2 راه FTE تپ آف 2 راه TRIAX تپ آف 8 راه TRIAX تپ آف 2 راه FTE تپ آف تپ آف نام یک قطعه  در سیستم آنتن مرکزی است که وظیفه تقسیم سیگنال دریافتی از آنتن ، با افت کم سیگنال بر روی خط اصلی و افت  های مختلف تعیین شده برای…

آنتن مرکزی چیست

آنتن مرکزی چیست

آنتن مرکزی چیست؟ آنتن مرکزی به مجموعه تجهیزاتی اطلاق میشود که برای دریافت تصاویر تلویزیونی یا ماهواره ای و یا تصاویر ویدئویی مانند دوربین مداربسته و انتقال آن به چندین گیرنده تلویزیونی استفاده  میشوند. بطور کلی تجهیزات آنتن مرکزی از  بخشهای دریافت ، تقویت ، تقسیم و انتقال سیگنال تشکیل شده است. اگر بخواهیم تجهیزات ابتدایی آنتن مرکزی را بصورت…

آموزش نصب آنتن مرکزی

آموزش گام به گام نصب آنتن مرکزی

آنتن هوایی (گیرنده سیگنال) در کشور ما سیگنال های آنالوگ و دیجیتال بر روی UHF  و VHF  ارسال می  شوند.در شهر های تهران و کرج سیگنال های آنالوگ و دیجیتال بر روی باند های UHF ارسال می شوند.از این رو یک آنتن UHF برای راه اندازی سیستم آنتن مرکزی کافی است.اما در شهر های دیگر…

اسپلیتر

اسپلیتر Zanuge اسپلیتر Triax اسپلیتر FTE اسپلیتر اسپلیتر یکی از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی است که نقش تقسیم کننده جریان را دارد .و برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جداسازی هر گیرنده کاربرد دارد. اسپلیتر از انواع تجهیزات انتهایی در سیستم آنتن مرکزی بوده و جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی…