نحوه اتصال و انتقال دوربین مدار بسته به آنتن مرکزی

نحوه اتصال و انتقال دوربین مدار بسته به آنتن مرکزی (کامل)

نحوه اتصال و انتقال دوربین مدار بسته به آنتن مرکزی به طور کلی یکی از خدماتی که مشتریان در هنگام نصب سیستم دوربین مداربسته ، اتصال آن به سیستم آنتن مرکزی برای دیدن تصاویر به صورت جداگانه در نمایشگر های هر واحد مسکونی است. برای اتصال مستقیم دوربین مداربسته به آنتن مرکزی از مدولاتور استفاده…

آنتن هوایی

آنتن هوایی Triax آنتن هوایی Fagor (Diana Plus) آنتن هوایی Zanuge آنتن هوایی آنتن هوایی یکی از اصلی ترین قسمت های آنتن مرکزی میباشد.آنتن شاخه ای یا آنتن یاگی مهمترین نوع آنتن هوایی است که در پشت بام بسیاری از خانه ها دیده می شود. آنتن افزاره ای مخابراتی است که وظیفه تبدیل نشانه های…