چشمی دیجیتال سیماران با حافظه ذخیره سازی

حافظه ضبط تصاویر آیفون تصویری سیماران

سیستم ارتباط با نگهبانی سیماران با سوئیچ برد نگهبانی

منبع تغذیه 12 ولت ریموت کنترلی سیماران

سیستم آیفون تصویری کدینگ سیماران

منبع تغذیه درب بازکن صوتی و تصویری الکتروآلا

ارتباط داخلی 1 به 1 سیماران

سیستم اینترکام داخلی (آیفون کدینگ) سیماران

 سیستم ارتباط داخلی سیماران 1 به 240