چشمی دزدگیر

سما الکترونیک-فروش و نصب دزدگیر اماکن در کرج

انواع چشمی معمولی باسیم و بی سیم با مارکها و مدلهای مختلف: کلاسیک Classic,جی ام کا GMK, پارادوکس Paradox,پایرونیکس Payronix

چشم بیسیم دزدگیر اماکن H1 فایروال Firewall H1 Pir Detector

چشم دیجیتال دزدگیر اماکن پارادوکس PMD85

ویژگی های چشم دیجیتال دزدگیر اماکن پارادوکس PMD75