دتکتور اعلام حریق

سما الکترونیک - فروش و نصب انواع دتکتور اعلام حریق در کرج و تهران، انواع دتکتور گاز، دود، حرارت و منواکسید کربن

دتکتور حرارتی متعارف اعلام حریق TeleTek مدل F10

 

دتکتور اعلام حریق دود متعارف تله تک Teletek مدل S30SensoMAG

 

دتکتور گازی اعلام حریق تسلا Tesla Fire Alarm Gas Detector

 

دتكتور حرارتی اعلام حريق تسلا Tesla Smoke Detector Fire Alarm

 

دتكتور دودي اعلام حريق مارك تسلا (دتكس سابق)

Tesla Smoke Detector Fire Alarm

 

دتكتور گاز اشتعالزا 220 ولت موضعي "برق و باطري" آریاک مدل AGZ-220B

دتكتور گاز اشتعالزا 12 ولت موضعي اعلام حریق آریاک مدل AGZ-12R

دتکتور گاز شهری 24 ولت اعلام حریق آریاک مدل AGD-24

دتکتور دود اعلام حریق دلتا مدل Z420

دتکتور حرارتی اعلام حریق دلتا

دتکتور ترکیبی دود و حرارت اعلام حریق دلتا

دتکتور دود موضعی منو اکسید کربن اعلام حریق سری ASD و ASZ

دتکتور منو اکسید کربن اعلام حریق  موضعی گاز سری 1- AGZ

 

دتکتور موضعی گاز منو اکسید کربن اعلام حریق آریاک

دتكتور اعلام حریق حرارت ثابت 220 ولت موضعي "برق و باطري"

دتكتور حرارت ترکیبی 24 ولت اعلام حریق آریاک مدل ACH-24

دتكتور مولتي سنسور فتو الكتريك دود و حرارت 24 ولت آریاک مدل AMD-24P

آشكارساز دود فتوالكتريك آریاک- مدل APD -24

دتکتور حرارت ثابت اعلام حریق آریاک 24 ولت مدل AFH-24