تپ آف

تپ آف 2 راه FTE تپ آف 2 راه TRIAX تپ آف 8 راه TRIAX تپ آف 2 راه FTE تپ آف تپ آف نام یک قطعه  در سیستم آنتن مرکزی است که وظیفه تقسیم سیگنال دریافتی از آنتن ، با افت کم سیگنال بر روی خط اصلی و افت  های مختلف تعیین شده برای…

کابل آنتن

کابل کواکسیال کابل کواکسیال که به آن کابل هم محور هم گفته می شود ، یکی از تجهیزاتی است که  در سیستم آنتن مرکزی استفاده میشود.این کابل یک رسانای داخلی دارد  و توسط عایق نرمی محصور شده است.روی این لایه منعطف نیز توسط یک رسانای نازک برای انعطاف سیم به هم بافته شده است.تمام ابن اجزا…

پریز

پریز پریز  محل اتصال گیرنده تلویزیونی به آنتن مرکزی جهت دریافت سیگنال مناسب گیرنده است .پریز های سیگنال گیرنده دو دسته هستند: عبوری انشعابی پریز عبوری : ضمن تامین سیگنال مورد نیاز برای یک گیرنده ،سیگنال را به پریز دیگر نیز می رساند. پریز انشعابی : انتهای آخرین پریز در مسیر است و توانایی انتقال…

کانکتور

کانکتور آنتن مرکزی کانکتور کانکتور ها قطعاتی هستند که معمولا برای اتصال بخشهای مختلف آنتن مرکزی به کار میرود.کانکتور ها به دو دسته نرگی و مادگی تقسیم می شوند.کانکتور مادگی معمولا  رو برد لحیم میشود و کانکتور نرگی در کانکتور مادگی قرار میگیرد.اکثر کانکتورها فقط در یک جهت قابلیت اتصال دارتد. در داخل کانکتورها یک…

مدولاتور

مدولاتور Triax مدولاتور HDMI به DVBT مدولاتور مدولاتور دستگاهی برای انتقال تصویر در سیستم آنتن مرکزی است. در واقع مدولاتور یک تبدیل کننده خروجی DVR به روی VHF و  UHF است و امکان اتصال DVR به آنتن مرکزی را فراهم می کند.برخی از مدولاتورها خروجی های متعددی دارند که امکان اتصال خروجی VGA یا HDMI…

آنتن هوایی

آنتن هیروالکترونیک آنتن هوایی Fagor (Diana Plus) آنتن زانوگه آنتن هیرو آنتن هوایی آنتن هوایی یکی از اصلی ترین قسمت های آنتن مرکزی میباشد.آنتن شاخه ای یا آنتن یاگی مهمترین نوع آنتن هوایی است که در پشت بام بسیاری از خانه ها دیده می شود. آنتن افزاره ای مخابراتی است که وظیفه تبدیل نشانه های…

اسپلیتر

اسپلیتر Zanuge اسپلیتر Triax اسپلیتر FTE اسپلیتر اسپلیتر یکی از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی است که نقش تقسیم کننده جریان را دارد .و برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جداسازی هر گیرنده کاربرد دارد. اسپلیتر از انواع تجهیزات انتهایی در سیستم آنتن مرکزی بوده و جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی…

آمپلی فایر

آمپلی فایر FTE آمپلی فایر TRIAX آمپلی فایرTeleteyf distribution آمپلی فایر compact Teleteyf آمپلی فایر آمپلی فایر یک دستگاه تقویت کننده  در سیستم آنتن مرکزی است که سیگنال های دریافتی خود را تقویت می کندو به صورت خروجی در اختیار کاربر قرار میدهد. کاربرد دستگاه آمپلی فایر در آنتن مرکزی جهت تقویت سیگنال قبل انجام…