پریز انتهایی آنتن مرکزی - سما الکترونیک
شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 09:20

آشنایی با انواع پریز آنتن مرکزی

انواع پریز آنتن مرکزی

در هنگام خرید پریز آنتن مرکزی، دیجیتال مرکزی باید به موارد زیر توجه داشته باشیم:

دسته بندی پریز بر اساس تعداد پریزهای مورد نیاز در هر مسیر سیم کشی:

به طور کلی پریزهای آنتن مرکزی به دو نوع انتهایی(ته خط) و عبوری (میانی) تقسیم می شوند که در زیر با آنها آشنا می شویم.

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 15:49

پریز سه کاره انتهایی آنتن مرکزی FTE سری AO 3U

پریز انتهایی آنتن مرکزی FTE اف تی ای اسپانیا مدل AO 3U

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 14:58

پریز انتهایی آنتن مرکزی FTE سری AO 870

پریز انتهایی آنتن مرکزی FTE اف تی ای اسپانیا مدل AO 870

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 14:41

پریز انتهایی آنتن مرکزی FTE سری AOF 300

پریز انتهایی آنتن مرکزی FTE اف تی ای اسپانیا مدل AOF 300

شنبه, 23 اسفند 1393 ساعت 09:22

پریز انتهایی آنتن مرکزی کاتراین ESD84

پریز میانی آنتن مرکزی کاتراین مدل ESD84

دوشنبه, 10 آذر 1393 ساعت 11:51

پریز آنتن انتهایی TRIAX TOU-01S

پریز آنتن مرکزی با سه خروجی آنتن، دیجیتال ورادیو مناسب جهت استفاده در واحدهای با یک پریز آنتن جهت استفاده در انتهای خط

مارک تریاکس TRIAX مدل TOU-01 ساخت دانمارک