دتكتور مولتي سنسور فتو الكتريك دود و حرارت 24 ولت آریاک مدل AMD-24P

چهارشنبه, 16 ارديبهشت 1394 ساعت 08:36

دتكتور دود فتوالكتريك 24 ولت آریاک APD-24

آشكارساز دود فتوالكتريك آریاک- مدل APD -24

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 ساعت 08:27

دتكتور حرارت ثابت 24 ولت اعلام حریق آریاک

دتکتور حرارت ثابت اعلام حریق آریاک 24 ولت مدل AFH-24