فیش بین راهی آنتن مرکزی - سما الکترونیک
سه شنبه, 17 شهریور 1394 ساعت 08:19

فیش بین راهی آنتن مرکزی

فیش بین راهی کابل آنتن و آنتن مرکزی