فیش آنتن مرکزی - سما الکترونیک
دوشنبه, 10 آبان 1395 ساعت 09:02

انواع فیش و کانکتور در آنتن مرکزی

آشنایی با انواع فیش و کانکتور و انواع تبدیل در سیستم آنتن مرکزی

در این مطلب به معرفی انواع فیش و کانکتور در سیستم آنتن, آنتن مرکزی, دیجیتال مرکزی، تبدیل انواع فرکانس های RF به  ویدئو خواهیم پرداخت.