شستی فشاری اعلام حریق - سما الکترونیک
شنبه, 14 شهریور 1394 ساعت 13:30

شستی اعلام حريق تسلا

شستی اعلام حريق  مدل MCP-121 تسلا Tesla Manual Call Point Fire Alarm