شستی اعلام حریق متعارف TeleTek مدل MCP50 - سما الکترونیک
چهارشنبه, 03 آذر 1395 ساعت 09:35

شستی اعلام حریق متعارف TeleTek

شستی اعلام حریق متعارف قابل ریست TeleTek مدل MCP50