سیم آنتن مرکزی - سما الکترونیک
سه شنبه, 26 بهمن 1395 ساعت 08:55

کابل آنتن مرکزی تمام مس SAMA RG-6U

کابل آنتن مرکزی تمام مس آر جی 6 سما با کیفیت فوق العاده مخصوص آنتن مرکزی و دیجیتال مرکزی

یکشنبه, 23 آذر 1393 ساعت 13:35

کابل آنتن مرکزی گیلسان GILSUN RG-6U

کابل آنتن مرکزی آر جی 6 گیلسان با کیفیت فوق العاده مخصوص آنتن و دیجیتال و سیستم آنتن مرکزی، بدون افت سیگنال

GILSUN RG-6U Antenna Cable