درب اتوماتیک - سما الکترونیک
شنبه, 21 شهریور 1394 ساعت 11:44

درب اتوماتیک دولنگه سیماران مدل SHARK

جک برقی اتوماتیک ریموت دار سیماران مدل Shark

شنبه, 21 شهریور 1394 ساعت 10:17

جک برقی اتوماتیک سیماران مدل advantage

جک برقی اتوماتیک ریموت دار سیماران مدل advantage

شنبه, 21 شهریور 1394 ساعت 08:40

جک برقی اتوماتیک سیماران مدل Wheeler

جک برقی اتوماتیک ریموت دار سیماران مدل Wheeler

 

دوشنبه, 26 آبان 1393 ساعت 03:30

SIMARAN-Faraz سیماران - فراز

جک کشویی درب برقی سیماران مدل فراز با قیمت مناسب و کارایی خیلی خوب و قدرت بالا جهت استفاده برای دربهای کشویی.

شرکت سما، نماینده فروش و نصب محصولات شرکت سیماران در استان البرز و شهرستان کرج؛

دوشنبه, 26 آبان 1393 ساعت 03:30

SIMARAN-Faraz S سیماران - فراز اس

شرکت سما، نماینده فروش و نصب محصولات شرکت سیماران در استان البرز و شهرستان کرج؛

جک بازویی درب برقی پارکینگی سیماران مدل فراز اس با قیمت مناسب و کارایی خیلی خوب جهت استفاده برای دربهای سبک و یا نسبتا سنگین.

پنج شنبه, 29 آبان 1393 ساعت 03:30

SIMARAN-Faraz P سیماران - فراز پی

شرکت سما، نماینده فروش و نصب محصولات شرکت سیماران در استان البرز و شهرستان کرج؛

جک بازویی درب برقی پارکینگی سیماران مدل فراز پی 4 با قیمت مناسب و کارایی خیلی خوب جهت استفاده برای دربهای سبک و یا نسبتا سنگین.