دتكتور گاز اشتعالزا 220 ولت موضعي "برق و باطري" آریاک مدل AGZ-220B