دتكتور گاز اشتعالزا 220 ولت موضعي "برق و باطري" آریاک مدل AGZ-220B

دتكتور مولتي سنسور فتو الكتريك دود و حرارت 24 ولت آریاک مدل AMD-24P