دتكتور دود فتوالكتريك 24 ولت آریاک APD24 - سما الکترونیک
چهارشنبه, 16 ارديبهشت 1394 ساعت 08:36

دتكتور دود فتوالكتريك 24 ولت آریاک APD-24

آشكارساز دود فتوالكتريك آریاک- مدل APD -24