دتكتور اعلام حریق حرارت ثابت 220 ولت موضعي "برق و باطري"