آیفون تصویری سیماران - سما الکترونیک
شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 15:51

چشمی دیجیتال سیماران

چشمی دیجیتال سیماران با حافظه ذخیره سازی

مانیتور دربازکن تصویری سیماران مدل HS-40TK/M200

یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 ساعت 09:34

سیستم کدینگ سیماران

سیستم آیفون تصویری کدینگ سیماران

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 13:42

پنل آیفون تصویری سیماران مدل فروز VFR10D

پنل آیفون تصویری فروز سیماران VFR10D

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 13:38

پنل آیفون تصویری سیماران مدل فروز VFR18D

پنل آیفون تصویری فروز سیماران VFR18D

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 11:42

پنل آیفون تصویری کارتخوان سیماران فوژان VF8D/N

پنل آیفون تصویری کارتخوان سیماران فوژان مدل VF8D/N

چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 11:31

پنل آیفون تصویری سیماران مدل فوژان VF8D

پنل آیفون تصویری فوژان سیماران VF8D

سیستم اینترکام داخلی (آیفون کدینگ) سیماران