مرکز کنترل اعلام حریق - سما الکترونیک
مرکز کنترل اعلام حریق

مرکز کنترل اعلام حریق (10)

طبقه بندي هاي فرزند

مرکز کنترل ACT

مرکز کنترل ACT (8)

سما الکترونیک - مرکز فروش و نصب سیستمهای اعلام حریق 

مرکز کنترل ACT اعلام حریق؛ دستگاههای 2 زون، 4، 6،8،10،12،14 و 16 زون اعلام حریق مارک آریاک (Ariak) و یونیک (Unique)

مشاهده موارد...
مرکز کنترل AFC

مرکز کنترل AFC (0)

سما الکترونیک - مرکز فروش و نصب سیستمهای اعلام حریق 

مرکز کنترل AFC اعلام حریق؛ دستگاههای 2 زون، 4، 6،8،10،12،14 و 16 زون اعلام حریق مارک آریاک (Ariak) و یونیک (Unique)

مشاهده موارد...
چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 10:58

مرکز کنترل اعلام حریق تک زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-1 دارای دو زون جهت نصب یک خروجی و دتکتور.
چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 10:54

مرکز کنترل اعلام حریق 14 زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-14 دارای دو زون جهت نصب 14 خروجی و دتکتور.
چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 10:54

مرکز کنترل اعلام حریق 12 زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-12 دارای دو زون جهت نصب 12 خروجی و دتکتور.
چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 10:49

مرکز کنترل اعلام حریق 10 زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-10 دارای دو زون جهت نصب 10 خروجی و دتکتور.
چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 10:45

مرکز کنترل اعلام حریق 8 زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-8 دارای دو زون جهت نصب 8 خروجی و دتکتور.
چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 10:36

مرکز کنترل اعلام حریق 6 زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-6 دارای دو زون جهت نصب 6 خروجی و دتکتور.
چهارشنبه, 12 آذر 1393 ساعت 09:23

مرکز کنترل اعلام حریق 4 زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-4 دارای دو زون جهت نصب 4 خروجی و دتکتور.
سه شنبه, 11 آذر 1393 ساعت 10:59

مرکز کنترل اعلام حریق دو زون آریاک

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
دستگاه مرکز کنترل اعلام حریق آریاک مدل ACT-2 دارای دو زون جهت نصب 2 خروجی و دتکتور.