فیش - سما الکترونیک

فیش

شرکت سما؛ فروش و نصب آنتن. فروش انواع آنتن و تجهیزات آنتن مرکزی با برندهای روز دنیا. فروش و تولید انواع فیش و کانکتور آنتن مرکزی